Δήλωσε συμμετοχή στα Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης 2023

Αν είσαι Μεσίτης ή Πράκτορας συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να να δηλώσεις συμμετοχή σε όποιες από τις 6 κατηγορίες επιθυμείς να διαγωνιστείς. Οι 100 Πράκτορες & 100 Μεσίτες με τις υψηλότερες μεικτές προμήθειες* προκρίνονται στο στάδιο της αξιολόγησης όπου θα δημιουργηθεί φάκελος για την κάθε κατηγορία που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

* Σύμφωνα με το market analysis που έχει πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της MORAX MEDIA S.A. από μεγάλη ελεγκτική εταιρεία, το οικονομικό κριτήριο με το οποίο επιλέγονται οι επαγγελματίες που θα αξιολογηθούν και θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν αλλοιώνει την ποιότητα των αποτελεσμάτων, αντιθέτως την ενισχύει έτσι ώστε οι εταιρείες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση να έχουν τον όγκο, τις στρατηγικές και το επαγγελματικό παρελθόν πάνω στις οποίες θα διαγωνιστούν.